Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Zamówienia Publiczne

 

 

Numer kontraktu Opis kontraktu Data i miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu Data podpisania umowy Nazwa Wykonawcy (w przypadku podpisanych kontraktów) Link do ogłoszenia
1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej
w
Gminie Buczkowice
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Tablica ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Gminy Buczkowice, 18.09.2009r.

Tractebel Engineering S.A.
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice

http://bip.ugbuczkowice.
rekord.pl /BIP.aspx?Sel
5991
2 Budowa kanalizacji sanitarnej
w
Gminie Buczkowice
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Tablica ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Gminy Buczkowice 02-03-2010r.

Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa

http://bip.ugbuczkowice.
rekord.pl /BIP.aspx?Sel
5991
3 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w ramach systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie dla Jednostki Realizującej Projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej
w
Gminie Buczkowice
Biuletyn Zamówień Publicznych,
Tablica ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Gminy Buczkowice,
23.10.2009r. BIELbit Sp.zo.o
ul.Komorowicka 45
43-300 Bielsko- Biała
http://bip.ugbuczkowice.
rekord.pl /BIP.aspx?Sel
5991

 

 

 

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.